O društvu

  

Uradni naziv društva: Društvo distrofikov Slovenije
Poštni naslov:

p.p. 2618, Linhartova 1/III, 1001 Ljubljana

Številka TRR odprtega pri SKB d.d. (IBAN): SI56 0313 4100 0000 534
Davčna številka: 27111067 (nismo davčni zavezanec)
Matična številka: 5161916000
Telefon (NC): (01) 47-20-500
Fax (splošno): (01) 43-28-142
Fax (socialna služba): (0590) 33 263
Email:

info{at}drustvo-distrofikov.si ali info{at}ddslo.si

 

Štajersko-prekmursko poverjeništvo:

Poštni naslov poverjeništva:

Zdravkova ulica 10, 2000 Maribor

Telefon: (02) 48-00-610
Email: maribor{at}drustvo-distrofikov.si

 

Društvo distrofikov Slovenije od svoje ustanovitve leta 1969 deluje kot nacionalna reprezentativna invalidska organizacija na območju celotne Slovenije. Z načrtnim delovanjem je doslej doseglo ureditev številnih zadev, in to ne samo na področju zdravstva, ampak tudi na področju ekonomskih olajšav, usposabljanja, bivanja in socialnega življenja. Razvilo je tudi nekatere specifične možnosti za polnovredno vlogo človeka. V društvu namreč distrofiki ustvarjalno izražamo svoje interese in jih z društveno pomočjo tudi vsestransko uveljavljamo. Poleg tega pa društvo samostojno izvaja nekaj posebnih socialnih programov in nekatere lahko zaradi profesionalnih dosežkov uvrščamo kar med izjemne dosežke slovenskega invalidskega varstva. To sta med drugim društvena služba prevozov in osebna asistenca, ki zagotavljata distrofikom primerno mobilnost in fizično pomoč. Ob izvajanju številnih posebnih socialnih programov, pa je društvo ustanovilo tudi dve invalidski podjetji, in sicer Birografiko BORI, ki uresničuje svoje cilje z gospodarjenjem na tržišču ter dokazuje, da je ob uporabi visoke tehnologije in organiziranosti, ekonomsko upravičljivo zaposlovati hudo prizadete distrofike pod posebnimi pogoji in invalidsko podjetje Dom dva topola, katero izvaja obmorsko medicinsko rehabilitacijo, ki omogoča ohranjevanje bioloških potencialov. Posebna značilnost Društva distrofikov Slovenije je, da ne skrbi ločeno samo za interese svojih članov, ampak si prizadeva tudi za splošen napredek slovenske države na invalidskem področju, kajti ravno urejeni splošni pogoji življenja in prijazno okolje, brez arhitekturnih in drugih ovir, so predpogoj za večjo družbeno integracijo slovenskih invalidov in bistveno zmanjšujejo potrebe človeka s telesno okvaro, da se izključno predstavlja v socialni vlogi invalida.

Danes ima društvo 856 rednih članov z različnimi oblikami mišičnih in živčno-mišičnih obolenj, in 251 podpornih članov. Od septembra 1992 je društvo redna članica EAMDA (European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations), ki ima sedež v Ljubljani in svetovnega združenja WANDA (World Alliance of Neuromuscular Disorders Associations) s sedežem v Avstraliji. Prek Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) pa je društvo od sprejema Slovenije v Evropsko unijo član v Evropskem invalidskem forumu (EDF).