Iztok Mrak

Iztok Mrak, socialni delavec

t: (01) 47-20-552 ♦ f: (0590) 33-263 ♦ e: iztok.mrak@drustvo-distrofikov.si

Iztok Mrak se je rodil 19.9.1983 v Ljubljani. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani socialni delavec z opravljenim strokovnim izpitom s področja socialnega varstva. Študijsko prakso je opravljal na Osnovni šoli Mirana Jarca v Ljubljani, v okviru katere je sodeloval z vsemi deležniki šole ter bil aktiven pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca. Izkušnje je nabiral tudi na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS – Soča, natančneje na Kliniki za fizikalno medicino in rehabilitacijo, kjer je neposredno spoznal celovito in kompleksno obravnavo pacienta na temelju timskega pristopa. V času študija je opravljal tudi različne oblike prostovoljskega dela v različnih socialno-varstvenih ustanovah, kjer je pridobil številne delovne izkušnje s področja socialno-svetovalnega dela. Med letoma 2009 in 2013 je v Društvu za aktivno participacijo ljudi z manj priložnostmi AMI opravljal funkcijo predsednika, kjer se je zavzemal za »razbijanje« predsodkov in stereotipov o sposobnostih ter potencialih slovenskih invalidov. Sodeloval je tudi pri številnih domačih in mednarodnih projektih ter pridobil neprecenljive izkušnje in nova poznanstva z udeležbo na različnih mednarodnih konferencah s področja socialnega in invalidskega varstva. Pri delu vedno išče možnosti za osebnostni in karierni razvoj. Društvu distrofikov Slovenije se je pridružil septembra 2010, kot strokovni vodja posebnih socialnih programov. Od marca 2014 je tudi individualni član Socialne zbornice Slovenije.

Je človek s polno željami in vizijami: je preprost, odkrit, poln energije ter živi življenje v pravem pomenu besede. V prostem času rad potuje, spoznava nove ljudi in se druži s svojimi prijatelji, ki mu ogromno pomenijo.

Iztokov moto v življenju: »Ni velik tisti, ki še ni nikoli padel, ampak tisti, ki je padel in potem vstal«.