Sodelavci društva

Sodelavci v LJUBLJANI

Mateja Toman

Predsednica

t: (01) 47-20-513
f: (01) 43-28-142
e: mateja.toman@drustvo-distrofikov.si

Ivo Jakovljevič

Sekretar

t: (01) 47-20-550
f: (01) 43-28-142
e: ivo.jakovljevic@drustvo-distrofikov.si

Nataša Kosi

Finančni analitik

t: (01) 47-20-501
f: (01) 43-28-142
e: natasa.kosi@drustvo-distrofikov.si

Martin Gec

Finančnik

t: (01) 47-20-502
f: (01) 43-28-142
e: martin.gec@drustvo-distrofikov.si

Iztok Mrak

Socialni delavec

t: (01) 47-20-552
f: (01) 43-28-142
e: iztok.mrak@drustvo-distrofikov.si

Tea Černigoj Pušnjak

Socialna organizatorka

t: (01) 47-20-554
f: (01) 43-28-142
e: tea.cernigoj@drustvo-distrofikov.si

Gašper Krvina

Organizator prevozov

t: (01) 47-20-559
f: (01) 43-28-142
e: gasper.krvina@drustvo-distrofikov.si

Osebna asistenca

Karmen Bajt

Strokovni vodja osebne asistence

t: (01) 47-20-560
f: (01) 43-28-142
e: karmen.bajt@drustvo-distrofikov.si

Sabina Zajec

Usklajevalka osebne asistence

t: (01) 47-20-561
f: (01) 43-28-142
e: sabina.zajec@drustvo-distrofikov.si

Eva Legvart

Usklajevalka osebne asistence

t: (01) 47-20-562
f: (01) 43-28-142
e: eva.legvart@drustvo-distrofikov.si

Mateja Švajger

Usklajevalka osebne asistence

t: (01) 47-20-563
f: (01) 43-28-142
e: mateja.svajger@drustvo-distrofikov.si

Maja Pišljar

Usklajevalka osebne asistence

t: (01) 47-20-564
f: (01) 43-28-142
e: maja.pisljar@drustvo-distrofikov.si

Sodelavci v MARIBORU

Dejan Šamperl

Koordinator štajersko prekmurskega poverjeništva

t: (040) 844-046
e: dejan.samperl@drustvo-distrofikov.si
Na področju socialnega varstva, pripravi in vodenju posebnih socialnih programov za distrofike imamo dolgoletne izkušnje.

Pomagajte nam pri uresničevanju izvajanja posebnih socialnih programov