Akti društva

Društveni akti in drugi pomembni dokumenti

Statut Društva distrofikov Slovenije
  • Satut

    0,1 MB

Pravilniki Društva distrofikov Slovenije
  • Pravilnik o prevozih

    0,1 MB

  • Pravilnik o osebni asistenci

    0,1 MB