Zgodovina društva

Davnega leta 1969…

Društvo distrofikov Slovenije od svoje ustanovitve leta 1969 deluje kot nacionalna reprezentativna invalidska organizacija na območju celotne Slovenije. Z načrtnim delovanjem je doslej doseglo ureditev številnih zadev, in to ne samo na področju zdravstva, ampak tudi na področju ekonomskih olajšav, usposabljanja, bivanja in socialnega življenja. Razvilo je tudi nekatere specifične možnosti za polnovredno vlogo človeka. V društvu namreč distrofiki ustvarjalno izražamo svoje interese in jih z društveno pomočjo tudi vsestransko uveljavljamo. Poleg tega pa društvo samostojno izvaja nekaj posebnih socialnih programov in nekatere lahko zaradi profesionalnih dosežkov uvrščamo kar med izjemne dosežke slovenskega invalidskega varstva. To sta med drugim društvena služba prevozov in osebna asistenca, ki zagotavljata distrofikom primerno mobilnost in fizično pomoč. Ob izvajanju številnih posebnih socialnih programov, pa je društvo ustanovilo tudi dve invalidski podjetji, in sicer Birografika BORI, ki uresničuje svoje cilje z gospodarjenjem na tržišču ter dokazuje, da je ob uporabi visoke tehnologije in organiziranosti, ekonomsko upravičljivo zaposlovati hudo prizadete distrofike pod posebnimi pogoji in invalidsko podjetje Dom dva topola, katero izvaja obmorsko medicinsko rehabilitacijo, ki omogoča ohranjevanje bioloških potencialov. Posebna značilnost Društva distrofikov Slovenije je, da ne skrbi ločeno samo za interese svojih članov, ampak si prizadeva tudi za splošen napredek slovenske države na invalidskem področju, kajti ravno urejeni splošni pogoji življenja in prijazno okolje, brez arhitekturnih in drugih ovir, so predpogoj za večjo družbeno integracijo slovenskih invalidov in bistveno zmanjšujejo potrebe človeka s telesno okvaro, da se izključno predstavlja v socialni vlogi invalida.

Danes…

Danes ima društvo 946 rednih članov z različnimi oblikami mišičnih in živčno-mišičnih obolenj, in 245 podpornih članov. Od septembra 1992 je društvo redna članica EAMDA (European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations), ki ima sedež v Ljubljani in svetovnega združenja WANDA (World Alliance of Neuromuscular Disorders Associations) s sedežem v Avstraliji. Prek Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) pa je društvo od sprejema Slovenije v Evropsko unijo član v Evropskem invalidskem forumu (EDF).

Birografika BORI d.o.o.

Invalidsko podjetje Birografika BORI d.o.o. je vodilno slovensko tiskarsko podjetje, ki konkurira na trgu s sodobno tiskarsko, oblikovalsko in knjigovezno tehnologijo.

Dom dva topola d.o.o.

Dom dva topola d.o.o. je edinstveno invalidsko podjetje v slovenskem prostoru z asortimanom storitev za izvajanje izven bolnišničnega zdravljenja distrofikov in drugih invalidov.