Posebni socialni programi

Društvo na območju celotne Slovenije izvaja naslednje posebne socialne programe

 • Prevozi distrofikov

  V okviru programa izvajamo prevoze s prilagojenimi vozili za prevoz invalidov na invalidskih vozičkih dnevno po Ljubljani z okolico, Mariboru z okolico, po obalnih mestih Primorske in v okviru možnosti tudi drugje po Sloveniji.

 • Obnovitvena rehabilitacija

  Z obnovitveno rehabilitacijo se ohranjajo biološki potenciali distrofikov, ki so odločilni za kvaliteto življenja vsakega posameznika, kar vpliva tudi na blažitev socialnih in psihičnih posledic invalidnosti.

 • Neodvisno življenje distrofikov

  Pri socialnih interakcijah je zelo pomembno samoorganiziranje distrofikov v tudi v okviru Društva distrofikov Slovenije, ki v veliki meri prispeva k socialnim interakcijam,...

 • Ohranjevanje zdravja

  V okviru programa izvajamo obmorsko rekreativno bivanje in aktivno klimatsko rehabilitacijo...

 • Podpora pri izobraževanju

  Zaradi še vedno pogoste neprilagojenosti in nedostopnosti izobraževalnih institucij v Sloveniji ter napredujoče invalidnosti pri distrofikih je izbira poklicne usmerjenosti nekaterih distrofikov omejena...

 • Informativna dejavnost

  Vsebinska zasnova programa izhaja iz splošne potrebe po informiranju distrofikov, njihovih svojcev in širše javnosti.

 • Individualne pomoči

  Program je namenjen preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk socialno najbolj ogroženim distrofikom in njihovim družinskim članom.

 • Oskrba s tehničnimi pripomočki

  Distrofikom pomagamo z nasveti in pri pridobitvi prospektov ortopedskih in tehničnih pripomočkov.

 • Kultura

  V okviru programa vsak teden poteka likovna delavnica pod mentorstvom Saše Strnad v kateri se udeleženci spoznavajo z različnimi tehnikami likovnega ustvarjanja ter ustvarjajo likovne izdelke,...

 • Služba za pomoč distrofikom

  Program zajema pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in težave, oceno možnih rešitev ter seznanitev distrofika o vseh možnih oblikah socialno varstvenih...

 • Šport

  V sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije vsako leto izvedemo državno prvenstvo v šahu za distrofike, organiziramo šahovske delavnice in se udeležujemo šahovskih turnirjev doma in v tujini...

 • Fizična pomoč in življenjska oskrba

  Program je namenjen distrofikom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje v svojem bivalnem okolju, a se zaradi starosti ali invalidnosti ne morejo oskrbovati sami,...