Neodvisno življenje distrofikov

Neodvisno življenje distrofikov

Namen programa je zagotavljanje pomoči obolelim z živčno-mišičnim obolenjem (v nadaljevanju distrofikov), pri organiziranju in udejanjanju samostojnega in aktivnega življenja. Neodvisno življenje pomeni za vsakega, še zlasti za najtežjega invalida, možnost za enakopravno participacijo v družbi, za zaposlitev in delo, za družino in skrb zanjo, skratka da ob pomoči strokovnih delavcev društva, družbe in soljudi živi polno in odgovorno življenje.
Omogočanje neodvisnega življenja zahteva širok spekter raznovrstnih storitev, saj ima vsak distrofik, zaradi različnega poteka bolezni, svoje edinstvene potrebe, zaradi katerih je potreben individualen pristop.
Ukrepi za doseganje in spodbujanje neodvisnega življenja so med drugimi:

  • pomoč v domačem okolju (urejanje stanovanjskega problema, spodbujanje pridobitve ustrezne izobrazbe, svetovanje o zaposlovanju, itd.);
  • tistim, ki se želijo osamosvojiti od domačih oziroma si želijo bolj samostojnega življenja, pa še nimajo urejenega bivanja, pomagamo z vključevanjem v naše bivalne skupnosti. Bivalna skupnost je začasna oblika bivanja, kjer ima posameznik možnost, da se uči obvladovanja osnovnih življenjskih veščin (skrb za lastno prehrano in nego, vzdrževanje čistoče, sodelovanje pri organiziranju fizične pomoči negovalcev in prostovoljcev, obvladovanje okolice in mesta, razpolaganje z lastnimi finančnimi sredstvi, skrb za zdravila, urejanje zadev v drugih institucijah, urejanje medsebojnih odnosov, sobivanje,…), poleg tega si pridobiva socialne veščine in se pripravi na kasnejše samostojno življenje v lastnem gospodinjstvu;
  • študentom, mladim na usposabljanju ter tistim na začetku kariere nudimo prednost pri vključevanju v bivalne skupnosti, saj so druge nastanitvene oblike zunaj našega društva za njih večidel neprimerne ali pa je primernih bivanjskih prostorov premalo.

V letu 2015 so program Neodvisno življenje distrofikov financirali:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki s sofinanciranjem omogoča strokovno vodenje programa (Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2015);
  • Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Republike Slovenije;
  • Mestna Občina Ljubljana, Mestna Občina Murska Sobota, Občina Cerknica, Občina Kamnik, Občina Litija, Občina Trebnje, Občina Tržič, Občina Vojnik, Občina Zagorje ob Savi.

 

Vsem financerjem se zahvaljujemo, da so s finančnim prispevkom pomagali pri izvedbi programa ter s tem prispevali k izboljšanju kvalitete življenja distrofikov!