Donacije

Donirajte distrofikom

Možnosti za doniranje distrofikom je več

Sodelavci Društva distrofikov Slovenije se neprestano trudimo povečati kakovost in obseg opravljenih storitev za distrofike. Pri tem pa pogosto naletimo na pomanjkanje finančnih virov. V primeru, da nam želite pri tem pomagati (česar bomo seveda zelo veseli) lahko društvo tudi finančno podprete. Zbrana sredstva bomo porabili predvsem za financiranje društvenih posebnih socialnih programov. V primeru, da se odločite za donacijo, lahko to storite na naslednje načine:

Nakazilo s položnico

Doniran znesek lahko društvu nakažete z uporabo položnice (UPN obrazec).

1% dohodnina

Davčni zavezanci lahko do 1% dohodnine, odmerjene po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) in 60. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, namenite našemu društvu, ob tem pa vaša odmera dohodnine ostane nespremenjena. Njen del, kot donacijo, namesto v državni proračun tako namenite Društvu distrofikov Slovenije.

q

Nakazilo na društveni TRR

Donacijo lahko nakažete direktno na društveni transakcijski račun.