Informativna dejavnost

Informativna dejavnost

Vsebinska zasnova programa izhaja iz splošne potrebe po informiranju distrofikov, njihovih svojcev in širše javnosti (razne institucije in državni organi), društvo seznanja z aktualnimi informacijami v različnih oblikah.
V okviru programa izdajamo različne priročnike in publikacije s temami kot so: kako nuditi fizično pomoč mišično obolelemu, opis mišičnih in živčno-mišičnih obolenj, zakonodaje ipd.
Splošna društvena informativna dejavnost poleg priložnostnih obvestil zajema tudi izdajanje glasila MAŽ (Mavrica aktivnega življenja). V glasilu predstavljamo aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru različnih posebnih socialnih programov, ki jih izvaja naša organizacija.

Pomembno vlogo ima tudi društvena spletna stran na naslovu: www.drustvo-distrofikov.si , ki je redno ažurirana in na kateri distrofiki in drugi zainteresirani lahko najdejo aktualne informacije o delovanju in izvajanju posebnih socialnih programov društva ter pomembne in aktualne informacije povezane z invalidsko problematiko.