Podpora pri izobraževanju

Podpora pri izobraževanju

Zaradi še vedno pogoste neprilagojenosti in nedostopnosti izobraževalnih institucij v Sloveniji ter napredujoče invalidnosti pri distrofikih je izbira poklicne usmerjenosti nekaterih distrofikov omejena in pogosto niso usposobljeni za poklic, ki bi ga radi ali pa ga zmorejo opravljati. Ker so umske sposobnosti distrofikov praviloma neokrnjene, je utemeljena potreba po pridobitvi ustrezne izobrazbe. Permanentno izobraževanje distrofikov pa je nujnost tudi zaradi razvoja tehnologij informacijske družbe.
V okviru programa omogočamo:

  • Izobraževanje mlajših in starejših odraslih distrofikov: pomoč se nanaša predvsem na svetovanje pri odločanju za vrsto in način šolanja ter sofinanciranje šolnin za socialno šibkejše prosilce,
  • Učenje tujih jezikov in računalništva,
  • Pomoč pri študiju in strokovnem usposabljanju: možnost fotokopiranja zapiskov, socialno šibkejšim pomoč pri nakupu študijske literature itd.,
  • Študentom distrofikom, ki so socialno ogroženi krijemo del stroškov nastanitve v študentskem domu.