Individualne pomoči

Individualne pomoči

Program je namenjen preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk socialno najbolj ogroženim distrofikom in njihovim družinskim članom, kar skušamo doseči s pomočjo različnih ukrepov.

 

Tako na državni kakor na lokalni ravni, razen našega društva, dejansko ni izvajalca, ki bi celovito in kvalitetno zajel specifično problematiko distrofikov in jo strokovno ter kvalitetno razreševal z upoštevanjem vseh njihovih specifičnih potreb. Vsekakor pa je v ta namen potrebno upoštevati celovito socialno problematiko posameznega distrofika in temu prilagoditi našo pomoč. Država pri določanju višine socialnih transferjev ne upošteva povečanih stroškov, ki so povezani z invalidnostjo, ki jih imajo distrofiki ter njihove družine. Čedalje manj pa je invalidom naklonjena tudi davčna politika države. Upravičenost programa je predvsem v takojšnjem nudenju ustrezne socialne pomoči, da ne bi prišlo do poglabljanja socialnih stisk. Izkušnje kažejo, da se mnogi distrofiki obračajo na nas potem, ko so že izčrpali vse pravice iz javne mreže socialno varstvenih storitev.