Obnovitvena rehabilitacija

Obnovitvena rehabilitacija

Društvo distrofikov Slovenije izvaja program skupinske obnovitvene rehabilitacije na osnovi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS vsako leto v javnem razpisu določi število upravičencev oziroma zavarovanih oseb z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji (distrofiki) skupinske obnovitvene rehabilitacije ter število spremljevalcev upravičencem, ki so popolnoma odvisni od pomoči drugega človeka pri vseh temeljnih življenjskih opravilih. Program obnovitvena rehabilitacija izvajamo v Domu dva topola v Izoli. Z obnovitveno rehabilitacijo se ohranjajo biološki potenciali distrofikov, ki so odločilni za kvaliteto življenja vsakega posameznika, kar vpliva tudi na blažitev socialnih in psihičnih posledic invalidnosti. Menimo, da je dobro počutje in medsebojno druženje enakovrednega pomena, zato v Domu dva topola v Izoli ne skrbimo le za ohranjevanje zdravja temveč tudi za psihološke in socialne potrebe udeležencev.