Šport

Šport

Šport in rekreacija sta temeljnega pomena za distrofike. Prispevata k boljši samopodobi posameznika, njegovi večji samozavesti in izboljšanju stikov z okoljem. Obe obliki neposredno vplivata na ohranjevanje in krepitev zdravja, dvigujeta tekmovalnost in samokritičnost ter vplivata na psihofizično stanje posameznika.

V sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije vsako leto izvedemo državno prvenstvo v šahu za distrofike, organiziramo šahovske delavnice in se udeležujemo šahovskih turnirjev doma in v tujini. Izvajamo trening hokeja na invalidskih vozičkih in se udeležujemo mednarodnih tekmovanj na tem področju. Podpiramo distrofike, ki trenirajo in se udeležujejo tekmovanj v precizni orientaciji. Gre za športno panogo, ki poteka v naravi in kjer vsi tekmovalci, ne glede na spol, starost in stopnjo invalidnosti tekmujejo enakopravno z neinvalidi in se je po izkušnjah izkazala za zelo primerno tudi za distrofike. V okviru programa izvajamo tudi organizirane obiske športnih in rekreativnih prireditev.