Kultura

Kultura

Kultura je široko področje, ki zajema mnoge vidike človekovega ustvarjanja in delovanja: gledališče, opera, balet, film, ples, likovna umetnost, literatura, glasba itd. V obsegu teh različnih zvrsti posameznik varira od njegove aktivne udeležbe do njegove pasivne vloge uporabnika, ki mu globalno gledano, predstavljajo načine in tehnike aktivnega uveljavljanja v družbi. Za gibalno oviranega distrofika je to še posebej pomembno, saj bistveno vpliva na njegovo pozitivno samopodobo, obenem pa predstavlja tudi določeno stopnjo kompenzacije njegove invalidnosti. Z aktivnim prispevkom lahko naš član bistveno popestri kulturno dogajanje v društvu in širši okolici.
V okviru programa vsak teden poteka likovna delavnica pod mentorstvom Saše Strnad v kateri se udeleženci spoznavajo z različnimi tehnikami likovnega ustvarjanja ter ustvarjajo likovne izdelke, ki jih razstavljajo na razstavah po Sloveniji, ustvarjajo motive za različne voščilnice ter motive za novoletne koledarje.