Fizična pomoč in življenjska oskrba

Fizična pomoč in življenjska oskrba

Program je namenjen distrofikom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje v svojem bivalnem okolju, a se zaradi starosti ali invalidnosti ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa iz različnih razlogov (bolezen, poškodbe, letni oddih, službena zadržanost) začasno take pomoči in oskrbe ne zmorejo izvajati. Program zagotavlja tudi fizično pomoč distrofikom, ko potrebujejo zdravstvene preglede, morajo opraviti službene in druge obveznosti ter zajema celostno oskrbo v situacijah in primerih, ko se distrofik znajde v položaju, ko sam, njegovi bližnji sorodniki ali njegova (ne)formalna socialna mreža potrebne pomoči ne more zagotoviti. V programu bomo nudili pomoč in oskrbo pri vseh življenjskih aktivnostih, ki jih sam ne zmore zaradi svoje težje invalidnosti.