Karmen Bajt

Karmen Bajt, socialna organizatorka

t: (01) 47-20-553 ♦ f: (0590) 33-263 ♦ e: karmen.bajt@drustvo-distrofikov.si

Je diplomirala na Visoki upravni šoli Univerze v Ljubljani ter ima opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva. V času študija je sodelovala pri različnih projektih in tudi pri ustanovitvi Kluba invalidnih študentov, ki se je kasneje preoblikoval v Društvo študentov invalidov. Že tam je sodelovala v različnih projektih ter se seznanila z izvajanjem posebnih socialnih programov.

Od novembra 2002 je zaposlena v Društvu distrofikov Slovenije na delovnem mestu socialna organizatorka. Delo na društvu ji predstavlja velik izziv, saj lahko do določene mere neposredno spreminja »svet«, v katerem se je znašla v prvi vrsti predvsem zaradi svoje invalidnosti. Meni, da je pri delu v invalidski organizaciji, katere član si tudi sam, pomembno predvsem delovanje, ki vodi k zasledovanju ciljev po ohranitvi že pridobljenih pravic na področju invalidskega varstva ter k apliciranju novih rešitev in zakonsko opredeljenih pravic, ki izhajajo iz specifičnih potreb invalidov. Zaveda se namreč, da s svojim delom neposredno soustvarja spremembe v družbi, s tem pa prispeva tudi v dobro skupnosti. Pri izvajanju posebnih socialnih programov meni, da je pomembno delovati po načelu individualnega pristopa, saj se zaveda, da le tako lahko doseže večjo učinkovitost in s tem v okviru organizacije nudi potrebno pomoč distrofikom, ki jo potrebujejo. Njeno delo zajema strokovno vodenje in koordinacijo programa osebna asistenca, skrb za zakonsko podlago vseh kadrovskih postopkov ter vodenje kadrovske službe, sodelovanje pri izvajanju drugih posebnih socialnih programov, ki jih izvaja naša organizacija, sodeluje pri pripravi razpisne dokumentacije in poročil o izvajanju programov, pridobivanje donatorskih sredstev, ipd.

Je realna optimistka, ki življenje zajema z veliko žlico. Težko se sooča s porazi, zato si rada zadaja cilje, za katere ve, da jih lahko doseže. Pomilovanja ne mara, ker meni, da je vsakdo odgovoren zase in za svojo usodo in da lahko v pretežni meri predvsem sami vplivamo na potek dogodkov, ki so povezani z nami. V prostem času rada potuje in spoznava nove kraje ter se druži s prijatelji.

Misel, ki je Karmen pri srcu: »Življenje ni ne dobro ne slabo; je le to, kar v njem vidimo in kar iz njega naredimo!«