Tea Černigoj Pušnjak

Tea Černigoj Pušnjak, socialna organizatorka

t: (01) 47-20-554 ♦ f: (0590) 33-263 ♦ e: tea.cernigoj@drustvo-distrofikov.si

Je magistrica sociologije, ki je na prvi stopnji diplomirala iz kadrovskega menedžmenta, na drugi stopnji pa magistrirala iz upravljanja organizacij, človeških virov in znanja. V času študija jo je pot zanesla v neprofitne vode, natančneje na področje invalidskega varstva. Šest let je opravljala funkcijo predsednice Društva študentov invalidov Slovenije ter se zavzemala za izboljšanje položaja študentov z različnimi vrstami in stopnjami invalidnosti. Na Univerzi v Ljubljani je aktivno sodelovala pri pripravi Pravilnika o študentih s posebnimi potrebami ter bila pobudnica programa Aktiven po študiju. Ima številne delovne izkušnje zlasti s področja organizacije dogodkov, izobraževalnih delavnic in teambuildinga. Aktivno je sodelovala tudi v mednarodnih delovnih taborih v okviru Voluntariata in programa Mladi za mlade. S svojim proaktivnim delovanjem je preko odmevnih projektov prispevala svoj delček k ozaveščanju o resničnih sposobnostih in pozitivni podobi invalidov v javnosti ter prenašala sporočilo tolerance in spoštovanja drugačnosti. Je pozitivna, iznajdljiva in hkrati prepričana, da se vztrajnost vedno nagradi, če jo spremljata iskrenost in poštenost. Društvu distrofikov Slovenije se je pridružila konec leta 2011 ter v letu 2013 opravila strokovni izpit s področja socialnega varstva. Trenutno opravlja funkcijo strokovne vodje posebnih socialnih programov.

Tei je pri srcu misel norveškega raziskovalca in pustolovca Thora Heyerdahla, ki pravi takole: »Meje? Nikoli jih nisem videl od blizu! Slišal pa sem, da obstajajo - v glavah nekaterih ljudi.«