Dejan Šamperl

dscb2

Dejan Šamperl, koordinator štajersko prekmurskega poverjeništva

t: (040) 844-046 ♦ f: (00) 00-00-000 ♦ e: dejan.samperl@drustvo-distrofikov.si

Kot prostovoljec opravlja funkcijo koordinatorja štajersko prekmurskega poverjeništva v Mariboru, kjer koordinira delo in programe društva na lokalnem nivoju. Je član nadzornega odbora društva.
Svojo poslovno pot je pričel pri 19 letih, ko se je zaposlil v podjetju za poklicno usposabljanje in zaposlovanje invalidov Sončna pot d.o.o., Maribor. V vseh letih zaposlitve v podjetju je strokovno napredoval, pridobival nova znanja in veščine.
Postal je strokovnjak za delo z računalniki, internetne storitve in e-komunikacije v podjetju. Zadnja leta je vedno prisoten in vključen v svetovalno delo z zaposlenimi sodelavkami in sodelavci in si je skozi analizo reševanje vsakokratnega primera pridobil veliko znanja pri vodenju, svetovanju in razreševanju problemskih situacij z zaposlenimi. Od leta 2008 je v podjetju zaposlen na delovnem mestu strokovnega delavca, vodje zaščitne zaposlitve, trenutno pa opravlja tudi funkcijo v.d. direktorja.