Ivo Jakovljevič

Ivo Jakovljevič, sekretar

t: (01) 47-20-550 ♦ f: (01) 43-28-142 ♦ e: ivo.jakovljevic@drustvo-distrofikov.si

Ivo Jakovljevič se je rodil leta 1967 in svojo rano mladost preživel v Grahovem pri Cerknici; že od leta 1986 pa živi v Ljubljani. Zaradi narave svoje invalidnosti (SMA III) se je že v zgodnjem otroštvu srečal s posebnimi socialnimi programi, ki jih je društvo ravno v tistem obdobju (takoj po ustanovitvi) začelo izvajati. Ob vzgoji staršev, stalni podpori prijateljev, učiteljev in profesorjev ter različnih strokovnjakov s katerimi se je v življenju srečeval, je že zelo zgodaj svojo invalidnost sprejel kot dejstvo, ki ni nujno ovira za življenje polno različnih možnosti za dosego primerne izobrazbe, zaposlitve in splošne vključenosti v širše družbeno okolje. Da je bilo navedeno dosegljivo, je nedvomno pripomoglo tudi obdobje osnovne šole v takratnem ZUIM-u (danes CIRIUS) in srednješolsko na ekonomski šoli v Kamniku. Višjo šolo za poslovne sekretarje je končal ob delu na Društvu distrofikov Slovenije v Ljubljani. Skozi te in druge izkušnje si je ustvaril pozitivno podobo o sebi in svoji okolici, kar konstanto prenaša na ljudi okoli sebe in je nedvomno koristno pri njegovem profesionalnem angažiranju ter privatnem življenju.

Sprva kot socialni organizator, nato pa kot sekretar je za splošno delovanje in izvajanje društvenih posebnih socialnih programov zaposlen od leta 1991. Pri njegovem delu je opazna vsebinska prepletenost številih različnih nalog pri planiranju, oblikovanju, vodenju in izvajanju aktivnosti, ki so neizogibne za uspešno opravljanje nalog sekretarja društva. Je tudi član Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (FIHO), v minulem mandatu predsednik, trenutno pa je član Sveta zavoda Prizma Ponikve in član upravnega odbora Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja (ZŠIS-POK). Bil je tudi član upravnega odbora stanovanjskega sklada pri ZPIZ, dva mandata član Častnega razsodišča Socialne zbornice Slovenije ter član več vladnih in nevladnih komisij in drugih delovnih teles predvsem s področja invalidskega varstva. Udeleževal se je številnih kongresov, simpozijev in konferenc doma in v tujini ter na njih aktivno sodeloval, od tam pridobljeno znanje in izkušnje pa smiselno koristi pri svojem delu v prid distrofikov in drugih skupin invalidov. Bil je tudi udeleženec nekaj mednarodnih prostovoljnih mladinskih taborov v tujini, še več pa jih je soorganiziral in vodil v Sloveniji.

Je izrazit optimist, poln energije in družaben človek. Uživa v potovanjih, naravi, dobrih filmih ali serijah (pa ne mehiških in podobnih), fotografiranju in številnih športih – predvsem nogometu s poudarkom na Dinamu, Olimpiji in Barceloni. Je tudi aktiven član društvene ekipe TroubleMakers v hokeju na električnih invalidskih vozičkih. Zanj je dan brez smeha izgubljen dan.

Ne glede na to, kako težko se nam utegne zdeti življenje, vedno obstaja nekaj, s čemer se lahko ukvarjamo in smo v tem uspešni. Stephen Hawking