01010100 01100001 01100100 01100101 01101010

V sklopu dodiplomskega študija se je ukvarjal z analizo EKG signalov v časovnem prostoru in z implementacijo računalniških programov v okoljih Linux. Leta 2003 je z naslovom diplomskega dela »Časovna analiza sprememb srčne frekvence v posnetkih podatkovne baze LTST DB« na Fakulteti za računalništvo in informatiko (Univerza v Ljubljani) z odliko tudi diplomiral. Takrat je spoznal, da mu na fakulteti pridobljena znanja ne zadostujejo, zato je takoj po diplomi odšel v ZDA na strokovno izpopolnjevanje, kjer je kot razvijalec programske opreme delal v kalifornijskem podjetju.
Po vrnitvi v domovino se je kot razvijalec programske opreme zaposlil v takratnem največjem slovenskem podjetju za razvoj programske opreme Hermes Softlab, nadaljeval kariero kot strokovni sodelavec s področja razvoja programske opreme v Službi informatike Fakultete za upravo (Univerza v Ljubljani) in se naposled iz javnega sektorja preselil v privatni sektor ter se zaposlil v invalidskem podjetju Birografika BORI, kjer kot informatik in razvijalec programske opreme že skoraj desetletje deluje v Društvu distrofikov Slovenije in v Domu dva topola. Poudari, da je Društvo distrofikov Slovenije 100% lastnik in ustanovitelj dveh invalidskih podjetij ter da je v vseh treh subjektih cenjena in zaželena izjemna visoka raven informatizacije, kar je signifikantnega pomena za uspešno delovanje in preživetje na konkurenčnem trgu ob dejstvu, da društvo in obe invalidski podjetji vodijo in upravljalo distrofiki sami. Ponosen je, da je lahko del kolektiva tako mislečih.
Decembra 2012 je z naslovom magistrskega dela »Posodobitev informacijskega sistema za optimizacijo organizacije prevozov v invalidski organizaciji« magistriral na Fakulteti za logistiko (Univerza v Mariboru) prav tako z odliko. Za društvo je razvil kompleksen informacijski sistem za organizacijo prevozov, ki zaposlenim v društvu olajša delo in nadzor nad organiziranjem prevozov, distrofikom širom Slovenije pa bistveno olajša postopek pri naročanju na prevoze z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij.
Njegova primarna strokovna okupacija v omenjenih subjektih je zagotavljanje stabilnosti in varnosti različnih informacijskih sistemov ter razvoj namenskih aplikacij. Poleg informatike pa je kot koordinator zadolžen tudi za mednarodno povezovanje in sodelovanje evropskih društev distrofikov in drugih strokovnih inštitucij v organizaciji EAMDA. Bil je tudi član Sveta za elektronske komunikacije pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).
V privatnem življenju se rad, čeprav mnogokrat neuspešno, odklopi od digitalnega sveta in se posveča prepoznavanju lepot narave in ljudi tako v Sloveniji kot v tujini. Ponosen je na svoja nečaka Matica in Roka, ter na krščenca Vala in njuna brata, ki uspešno kljubujejo najstniškim letom in zorijo v perspektivno generacijo sodobnih informacijskih nazorov.

Vsak trenutek življenja je trenutek ustvarjanja in vsak trenutek ustvarjanja nam ponuja nešteto možnosti. Zvone Modrej