Osebna asistenca

Osebna asistenca

Osebna asistenca je oblika posebnega socialnega programa, ki je namenjen izvajanju osebne asistence in se individualno prilagaja potrebam, željam, sposobnostim in življenjskemu slogu posameznega uporabnika. Program obsega naslednje storitve, ki se po prioriteti izvajanja opravljajo v naslednjem zaporedju:
– Osebna nega in pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih: pomoč pri jutranjem vstajanju (umivanje, kopanje oz. tuširanje, britje, uporaba sanitarij, oblačenje, priprava zajtrka, itd.), pomoč pri pitju in hranjenju, pomoč pri aplikaciji zdravil (po navodilih uporabnika),
– Gospodinjska pomoč: prinašanje pripravljenega obroka oziroma pomoč pri pripravi in kuhanju obroka po navodilih uporabnika, spremstvo in pomoč pri nakupih, pomivanje in pospravljanje uporabljene posode, pospravljanje in čiščenje bivalnega dela prostorov in odnašanje smeti, pranje, likanje in zlaganje perila.
– Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: spremljanje uporabnika k zdravniku in pri opravljanju drugih nujnih obveznosti (plačilo položnic, urejanje obveznosti na državnih in drugih institucijah,itd.), spremljanje uporabnika pri prosto časovnih aktivnostih, branje dnevnih časopisov, pomoč pri uporabi osebnega računalnika, pomoč pri pisanju in izpolnjevanju vlog ali obrazcev po navodilih uporabnika.
– Asistenca na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu: pomoč pri izvajanju aktivnosti, ki jih uporabnik potrebuje pri izobraževanju (pomoč pri urejanju zapiskov, spremstvo v izobraževalne in druge institucije, itd.), nameščanje delovnih sredstev in predmetov dela, pomoč pri lažjih administrativnih delih: kopiranje, vlaganje v fascikle, faksiranje, itd.
– Prevoz s prevoznim sredstvom uporabnika.
– Druga dela, ki so dogovorjena v individualnem načrtu uporabnika.

Društvo distrofikov Slovenije izvaja program »Osebna asistenca« v skladu s Pravilnikom o osebni asistenci. Na podlagi tega pravilnika z vsakim uporabnikom programa sklenemo Dogovor o sodelovanju.

V letu 2015 sta program Osebna asistenca finančno podpirala:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki s sofinanciranjem omogoča strokovno vodenje programa (Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2014) in zaposlitev osebnih asistentov (Javni razpis za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje 2015 do vključno 2018);
  • Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Republike Slovenije.

 

Na podlagi javnih razpisov so izvajanje programa sofinancirale tudi naslednje občine:
Občina Litija, Občina Mengeš, Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Ormož, Občina Sevnica, Občina Železniki.

 

Vsem financerjem se zahvaljujemo, da so s finančnim prispevkom pomagali pri izvedbi programa ter s tem prispevali k izboljšanju kvalitete življenja distrofikov!