Podpis Sporazuma o partnerstvu pri izvedbi projekta “Digitalno okno v MD”

About This Project

Predsednica Saveza društava distrofičara Hrvatske (SDDH) Marica Mirić in predsednica Društva distrofikov Slovenije (DDS) Mateja Toman sta v sredo, 9. februarja 2022, podpisali Sporazum o partnerstvu pri izvedbi projekta “Digitalno okno v MD” v okviru programa Erasmus +, Ključna dejavnost 2.: Partnerstva za sodelovanje.

 

Erasmus+ je največji program Evropske unije namenjen izobraževanju in usposabljanju mladih, ki finančno podpira, izobražuje, opolnomoči in povezuje posameznike in organizacije za uresničitev njihovega polnega potenciala. Program Erasmus + je v obdobju od 2021 do 2027 usmerjen k ustvarjanju enakih možnosti za vse sodelujoče, k trajnostnemu razvoju v skladu z varstvom okolja in v koraku z digitalnimi tehnologijami. Ključna dejavnost 2 – Sodelovanje med organizacijami in institucijami: Partnerstva za sodelovanje – Mala partnerstva so namenjena lokalnim organizacijam. Prednosti so podpiranje kakovostnega razvoja in inovativnosti v mladinskem delu, dvig prepoznavnosti mladinskega dela s spodbujanjem in vrednotenjem mladinskega dela ter neformalnega in priložnostnega učenja na vseh ravneh ter; nadgradnja znanja ljudi, ki delajo z mladimi ter podpiranje razvoja in izmenjave metod za delo z marginaliziranimi mladimi, preprečevanje rasizma in nestrpnosti med mladimi ter tveganja in posledic digitalizacije.

 

Partnerstvo med SDDH in DDS je rezultat dolgoletnega sodelovanja organizacij, že od ustanovitve EAMDA naprej. Druži ju delo na področju mišičnih in živčno mišičnih obolenj in preko skupnih pobud, aktivnostih, strokovnih srečanj, konferenc in drugih dogodkov v preteklosti, sta prepoznali priložnost za sodelovanje tudi na tem projektu. Kombinacija izkušenj SDDH na področju opolnomočenja, svetovanja mladim in dejavnosti, ki so oblikovane glede na njihove potrebe, ter izkušnje DDS pri usposabljanju in zaposlovanju distrofikov in z izvajanjem osebne asistence, so prednosti, ki jih bo vsak od organizacij prinesla in delila z drugimi. Skupno sodelovanje bo ustvarilo nove priložnost za izboljšanje strukture dela obeh organizacij.

 

V 18 mesecih, kolikor bo trajal projekt »Digitalno okno v svet MD«, bosta partnerski organizaciji izvajali izobraževanja, delavnice, okrogle mize, transnacionalna srečanja v Zagrebu in Ljubljani, izmenjali primere dobre prakse pri delu z mladimi z mišično distrofijo (MD), organizirali nacionalne dogodke na Hrvaškem in v Sloveniji, kjer bodo mladi z MD imeli možnost predstaviti svoje talente, izmenjali izkušnje pri uporabi podpornih tehnologij pri uporabi digitalnih orodij in sodelovali pri razvoju metod dela z mladimi z MD. Skozi projektne aktivnosti bosta obe sodelujoči organizaciji izboljšali znanja in veščine strokovnih delavca, ki pri svojem vsakodnevnem delu komunicira z mladimi z MD, organizira aktivnosti, jih spodbuja k sodelovanju v skupnosti, zagovarja njihove pravice in je v neposrednem stiku z mladimi z MD.

 

Strokovni delavci bodo s pomočjo projekta razvijali inovativne metode dela in ustvarjali nova orodja za delo z mladimi z MD, ki bodo na voljo vsem zainteresiranim za delo z mladimi z MD.

Date
Category
Digitalno okno v svet MD