Pomoč pri nakupu letnih vinjet

Pomoč pri nakupu letnih vinjet

Na podlagi dogovora Ministrstva za infrastrukturo z družbo DARS d.d. in Rdečim križem Slovenije bodo velike družine in invalidi upravičeni do pomoči pri nakupu letne vinjete za vozila cestninskega razreda 2B (vozila do 3.500 kg največje dovoljene mase, katerih višina nad prvo osjo presega 1,30 m) tudi v letu 2016. Sredstva za pomoč pri nakupu vinjete bo z donacijo Rdečemu križu Slovenije zagotovila družba DARS d.d. Več o tem si preberite na strani MZI.