Izvedeno predavanje

Izvedeno predavanje

Na Društvu distrofikov Slovenije smo v okviru promocije in varovanja zdravja zaposlenih izvedli izobraževanje z naslovom: »Kako nudimo fizično pomoč distrofikom s poudarkom na ergonomiji«. Izobraževanje je izvedla fizioterapevtka Urška Kos, ki je udeležencem podala konkretne napotke, ki naj jih upoštevajo pri nudenju pomoči uporabnikom ter jih seznanila z vadbenimi vsebinami ter jih podučila o tehnikah pravilnega izvajanja telesnih vaj.

V Sloveniji imamo od leta 2011 zakonsko obvezo, po kateri smo delodajalci dolžni izvajati sistematične ciljane aktivnosti in ukrepe s ciljem ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Cilj izvajanja tovrstnih aktivnosti in ukrepov je dvig stopnje psihofizičnega zdravja, povečanje notranje motiviranosti delavcev za skrb za lastno zdravje, manj bolniških odsotnosti in seveda tudi (tako na ravni naše organizacije kot na ravni zdravstvene in pokojninske blagajne) manj neposrednih in posrednih stroškov, ki izhajajo iz pomanjkanja zdravja.