Uspešno izvedeno izobraževanje uporabnikov

Uspešno izvedeno izobraževanje uporabnikov

V Društvu distrofikov Slovenije smo za stanovalce v društvenih bivalnih skupnostih in uporabnike programa osebne asistence izvedli strokovno izobraževanje z naslovom »S komunikacijo do manjšega stresa in večje osebne kompetentnosti«, ki ga je izvedel Sašo Kronegger, socialni pedagog.

Za dobro poznavanje komuniciranja v medosebnih odnosih je namreč potrebno poznati osnovne človekove potrebe, vpliv psihosocialnih faktorjev na komunikacijo in medosebne odnose ter teorijo komuniciranja. Praktične usmeritve pri postavljanju meja in dajanju negativnih sporočil (kritika) lahko vzdržuje dobre medosebne odnose. Tehnike sprejemanja kritik preprečujejo zaplete v komuniciranju. Udeleženci izobraževanja so spoznali pomen napetosti v medosebnih odnosih s težavnimi ljudmi in nekatere tehnike terapevtskega sporazumevanja ter se seznanili s pomenom samopodobe v medosebni komunikaciji. Na izobraževanju so se udeleženci seznanili z načini uspešnega komuniciranja z različnimi tipi ljudi, spoznali so, da ima beseda moč.

Glede na izkazan interes uporabnikov bomo s tovrstnimi in izobraževanji z drugimi vsebinami še nadaljevali in vas tako z vabili kot poročili o teh dogodkih na naši spletni strani tudi sproti obveščali.