60 oskrbovanih stanovanj v Izoli

60 oskrbovanih stanovanj v Izoli

V Izoli bodo gradili 60 oskrbovanih stanovanj in center dnevnih dejavnosti za starejše občane, ki naj bi bili zgrajeni v drugi polovici prihodnjega leta.

Kompleks bo stal ob osnovni šoli Livada, gradbišče pa so že na začetku aprila predali investitorju, Nepremičninskemu skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki sodeluje z izvajalcem del avstrijskim podjetjem Strabag. Vrednost pogodbenih del znaša nekaj manj kot 4,4 milijona evrov.

Sklad ima v skladu z leta 2014 sklenjeno pogodbo neodplačno stavbno pravico v zameno za prednost Izolanov pri najemu oskrbovanih stanovanj. Po besedah direktorja omenjenega sklada Florijana Bulovca so se zaradi podelitve neodplačne stavbne pravice znižali investicijski stroški, posledično pa bo nižja tudi najemnina.

Poleg stanovanj bo sklad zgradil tudi center dnevnih dejavnosti za starejše, ki ga bo nato občini oddal v 40-letni najem.

Kot je še opomnil Bulovec, je večina stanovanj, s katerimi razpolaga sklad, neprilagojenih bivanju starejših oz. gibalno oviranih, kar je bil tudi razlog, da so se v skladu pred leti odločili za gradnjo oskrbovanih in arhitekturno starejšim prilagojenih stanovanj.

Izolski župan Igor Kolenc pa je poudaril, da se v Izoli zavedajo pomena tretjega življenjskega obdobja, zato “si prizadevamo za to, da bomo našim občanom v tretjem življenjskem obdobju omogočili takšne pogoje življenja, kot jim pripadajo”.

Dodal je, da izbira lokacije ni bila naključna, saj bodo oskrbovana stanovanja stala na območju, ki je hkrati v mestu in zunaj mesta, sredi zelenja ter tik ob osnovni šoli in prihodnjem študentskem kampusu.

Povzeto po članku RTVSLO.