Sprejet Zakon o osebni asistenci

Sprejet Zakon o osebni asistenci

Državni zbor RS je v petek, 17.2.2017 v okviru 27. redni seji na tretji obravnavi sprejel Zakon o osebni asistenci (ZOA). Od prisotnih 74 poslancev, je za predlagani zakon glasovalo 70 poslancev, proti pa ni bil nihče. Štirje vzdržani poslanci so bili iz vrst Združene levice, ki so zagovarjali univerzalnost pravice do osebne asistence za vse invalide, in to brez omejitev tudi glede vstopnega praga 30 ur ali starosti 65 let. Predlog ZOA je v parlamentarno obravnavo vložila Nova Slovenija, z nekaj pozitivno naravnanimi amandmaji pa so ga dopolnile tudi stranke koalicije.

Zakon naj bi se začel uporabljati 1. januarja 2019, še pred tem pa bodo najkasneje do 30. junija 2018 s strani ministrstva morali biti sprejeti vsi podzakonski predpisi, ki bodo natančneje specificirali uporabo zakona ter zagotovili sistemsko urejeno izvajanje osebne asistence.

Nekaj osnovnih določil v tem zakonu:

  • Upravičenec do osebne asistence po tem zakonu bo vsak posameznik z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzornimi okvarami, star od 18 do 65 let, ki potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko, ki je državljan Republike Slovenije;
  • V kolikor boste pravico do osebne asistence uveljavili pred dopolnjenim 65. letom starosti, boste po ponovni ocenitvi vaših potreb, upravičenci do osebne asistence tudi po 65. letu;
  • Pravica do osebne asistence ne bo odvisna od posameznikovega dohodka in premoženje;
  • Uporabniku osebne asistence, ki je hkrati upravičen do prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo se bo ta denarni prejemek zmanjšal za polovico;
  • Storitve osebne asistence zajemajo storitve namenjene osebni pomoči uporabnika, storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih, spremstvo in pomoč na delovnem mestu ter v izobraževalnem procesu – podrobnejšo opredelitev storitev pa bo v podzakonskem aktu določil minister, pristojen za invalidsko varstvo;
  • Pravico do osebnega asistenta bo uporabnik pridobil na podlagi odločbe centra za socialno delo, le ta pa bo izdana na podlagi mnenja strokovne komisije centra za socialno delo;
  • Uporabnik bo lahko na trgu prosto izbiral izvajalca osebne asistence s katerim bosta skupaj pripravila izvedbeni načrt ter izbrala konkretnega osebnega asistenta.

 

Društvo distrofikov Slovenije bo tudi vnaprej nastopalo v funkciji izvajalca storitev osebne asistence, po praktični uveljavitvi sistemskega Zakona o osebni asistenci 1.1.2019, pa si bo prek svojih posebnih socialnih programov še naprej prizadevalo zagotavljati pomoč tudi tistim, katerim število ur potrebne pomoči ne bo dosegalo 30 ur na teden in jih zato zakon ne bo zajel v svoj krog upravičencev. Celotni Zakon o osebni asistenci si lahko ogledate TUKAJ.