Podržavljanje civilne družbe s strani vladnih predstavnikov v FIHO

Podržavljanje civilne družbe s strani vladnih predstavnikov v FIHO

Predstavniki reprezentativnih invalidskih organizacij, ki v svetu FIHO zastopajo prek 100.000 uporabnikov, so v ponedeljek 26.6.2017 protestno zapustili sejo sveta po imenovanju Andreja Klemenca, predstavnika ministrstva za finance, za predsednika sveta FIHO. FIHO, kot primerljive institucije v drugih državah, temelji na predstavništvu uporabnikov in odločanju s konsenzom, vloga države pa je nadzorstvena, ne upravljavska. Prevzem oblasti v FIHO s strani države, kljub izrecnemu nasprotovanju invalidskih in tudi nekaterih humanitarnih organizacij, je brez precedensa in v opreki z načeli in vrednotami nevladnega sektorja, s strokovnimi smernicami ter z določili Konvencije ZN o pravicah invalidov.

Andrej Klemenc je svojo kandidaturo napovedal šele na seji, predsedujoči predstavnik humanitarnih organizacij pa prisotne nato pozval, da brez osebne in predstavitve vizije vodenja FIHO glasujejo za predsednika Sveta fiha. Domnevamo, da je predstavnik MF, predstavnikom humanitarnih organizacij v zameno za glas obljubil več sredstev z odvzemom denarja uporabnikom invalidskih organizacij in trdil, da ima projekt politični blagoslov. Verjamemo, da MF gospodu Klemencu ni naročilo naj postane predsednik sveta FIHO, še najmanj na tak način.

Interes humanitarnih organizacij, da se delitveno razmerje sredstev FIHO spremeni na škodo invalidskih, je seveda legitimen, nikakor pa način, ki pomeni podrejanje nevladnega sektorja državi in neformalnim centrom moči. V invalidskih organizacijah smo bili vedno odzivni za potrebe humanitarnih, vse spremembe delitvenega razmerja v zgodovini so bile sprejete z našim soglasjem in nikoli nismo a priori zavračali pogovorov o tem. Menimo pa, da lahko v nevladni sferi in še posebej na tako občutljivem področju, kot je socialno in invalidsko varstvo, do tako velikih sprememb pride le z dialogom in z zelo tehtnimi argumenti, nikakor pa z argumentom moči ali preglasovanjem.

Posebni socialni programi FIHO so že zdavnaj prerasli okvir dopolnilne skrbi države, naši uporabniki so od njih dobesedno življenjsko odvisni, sistem je eden redkih v državi, ki deluje dobro in predvsem z visoko stopnjo zadovoljstva uporabnikov, zaradi katerih FIHO sploh obstaja. To je po našem mnenju primarni javni interes tega podsistema in tako pomemben faktor kakovosti življenja invalidov, da so že politični, kaj šele povsem zasebni eksperimenti z najbolj ranljivimi člani družbe nedopustni.

Ker je gospod Klemenc kot predstavnik MF za predsednika sveta FIHO neprimeren zaradi temeljnih načel civilne družbe, ker ni izkazal poznavanja upravičencev in njihovih programov, v imenu 100.000 uporabnikov MF pozivamo, da gospoda Klemenca pozove k odstopu z mesta predsednika sveta FIHO, novega pa bomo v odprtem dialogu in s konsenzom izbrali izmed predstavnikov uporabnikov.

Lepo pozdravljamo,

Člani sveta FIHO v V. mandatu

Vinko Bilič, Polona Car, Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Zdenka Ornik, Andrej Pagon, Polona Šmid, Aleksandra Rijavec