V Celju tri dvigala za dostop do peronov

V Celju tri dvigala za dostop do peronov

Na železniški postaji Celje bodo zgradili tri dvigala za dostop do peronov. Objavljen je bil prispevek o dostopnosti javnega železniškega prometa (Oddaja Koda, 13.2.2018). Slovenska država je neverjetno ignorantska pri izboljšavah javnega prometa in kljub enormni investiciji (tudi EU sredstva) za prenovo odseka Zidani Most – Celje ignorira problematičen dostop z otroškimi in invalidskimi vozički ter dostop starejših ljudi do posameznih peronov.