Smo za ukinitev 10% davka na srečke

Smo za ukinitev 10% davka na srečke

Svet FIHO je na svoji 6. redni seji dne 27.2.2018 ob obravnavi zaključnega računa poslovanja FIHO in pregledu možnosti sofinanciranja invalidskih in humanitarnih organizacij po dvanajstinah (temelj je sklep o razporeditvi sredstev v letu 2018) ugotovil, da bo moral zaradi nižjih prilivov koncesijskih dajatev iz naslova klasičnih iger na srečo od načrtovanih pričeti zniževati višino mesečnih dotacij invalidskim in humanitarnim organizacijam. Javni poziv si lahko preberete TUKAJ.