Mateja Toman, predsednica društva

Mateja Toman, predsednica društva

V petek, 7.9.2018, se je upravni odbor Društva distrofikov Slovenije sestal na izredni seji, ki je bila sklicana zaradi nenadne smrti našega dolgoletnega predsednika Borisa Šuštaršiča. Člani upravnega odbora so za obdobje do sklica naslednjega občnega zbora društva za predsednico društva izvolili Matejo Toman, univerzitetno diplomirano pravnico. Bralci Maža jo poznajo kot avtorico prispevkov o aktualnih temah s področja pravic invalidov, člani društva in drugi invalidi pa se nanjo obračajo z vprašanji glede vsebine posameznih pravic in postopkov za njihovo uveljavljanje.