Borut Sever izvoljen za predsednika NSIOS

Borut Sever izvoljen za predsednika NSIOS

Zbor članic Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) je na svoji seji 18.1. za dokončanje mandata soglasno za novega predsednika NSIOS izvolil Boruta Severja.

Borut Sever, univerzitetni diplomirani pravnik, aktivno deluje na področju invalidskega varstva več kot 27 let, od nastanka svoje invalidnosti, ko je v prometni nesreči utrpel poškodbo vratne hrbtenice in je od takrat uporabnik invalidskega vozička in opornic. Vodil je posebne socialne programe namenjen mladim po poškodbi hrbtenice, v nadaljevanju pa se njegovo delo osredotoča na pravno področje, kjer v zadnjih letih sodeluje predvsem pri pripravi sistemske in druge zakonodaje.

V svojem programu je izpostavil skrb za izboljšanje socialnega stanja slovenskih invalidov, s poudarkom na zaposlovanju in polni vključenosti v družbo. Posebej je poudaril skrb za uveljavljanje človekovih pravic invalidov, ob tem pa tudi nujnost stabilnega zagotavljanja posebnih socialnih programov, ki so pogosto predpogoj za uresničevanje le teh. V programu je izpostavil pomembnost ozaveščanja, kjer je potrebno širšo javnost seznanjati s pozitivnimi zgodbami, življenjem in delom invalidov ter invalidskih organizacij, ob tem pa opozarjati tudi na problematiko in težave s katerimi se srečujejo. Poudaril je tudi je namen povezovati različne deležnike na področju invalidskega varstva ob aktivni podpori vsebinski in organizacijski krepitvi delovanja invalidskih in organizacij.

Borut Sever je vodenje NSIOS prevzel od Daneta Kastelica, ki je NSIOS začasno vodil po smrti dolgoletnega predsednika Borisa Šuštaršiča.