Informacije o cepljenju

Informacije o cepljenju

V zadnjih dneh smo na društvo prejeli več vprašanj članov v zvezi s cepljenjem proti covidu-19. Po naših informacijah za enkrat za našo skupino obolenj ne veljajo nobeni posebni napotki zdravstvene stroke glede cepljenja proti covid-19, se pa na splošno priporoča, da se osebe, ki sodijo v rizično skupino za težji potek bolezni covid- 19, pred okužbo zaščitijo s cepljenjem.

Odločitev za cepljenje je odgovornost vsakega posameznika. Ključnega pomena pri odločitvi bo predvsem naše zaupanje v varnost in učinkovitost cepiva, ki bo temeljila na jasnih in objektivnih informacijah. Pri tem si lahko pomagamo z zbranimi informacijami na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-covid-19-za-splosno-javnost).

V skladu z Nacionalno strategijo cepljenja bodo cepljenje izvajali osebni zdravniki, zato predlagamo, da svoj interes za cepljenje sporočite svojemu osebnemu zdravniku, ki vam bo posredoval vsa nadaljnja navodila. Priporočamo vam, da se s svojim zdravnikom pogovorite o morebitnih posebnostih v zvezi s cepljenjem, če imate še druge pridružene zdravstvene težave.

Pri društvu smo na Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za zdravje naslovili prošnjo za uvrstitev oseb z mišičnimi in živčno mišičnimi obolenji, njihovih asistentov in družinskih članov na prednostno listo za cepljenje proti covidu-19. Prav tako smo se za pomoč obrnili tudi na Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo ter na imunologa prof. dr. Alojza Ihana, dr. med.. Ko bomo prejeli njihove odgovore, vas bomo na tem mestu o tem obvestili. V tej nameri nas podpirajo tudi pri Evropskem združenju društev distrofikov – EAMDA.