Pravica do nadomestila za invalidnost

Pravica do nadomestila za invalidnost

Zakon o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS št. 30/2018) med drugimi ureja tudi pravico do nadomestila za invalidnost za pokrivanje osnovnih življenjskih stroškov z namenom enakovrednega življenja in prebivanja v skupnosti. Invalid pridobi pravico do nadomestila, ko dopolni 18 let in ni vključen v delovno razmerje (5. člen). O pravici do nadomestila odloča center za socialno delo. Enaka ureditev je bila določena tudi v Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki je veljal pred uveljavitvijo zakona o socialnem vključevanju invalidov.

Kot smo izvedeli iz medijev, so v preteklosti nekateri centri za socialno delo vloge invalidov, ki so sicer izpolnjevali zgoraj navedene pogoje, a so hkrati imeli status dijaka ali študenta, zavračali s pojasnilom, da jim nadomestilo ne pripada, ker se šolajo. Varuh človekovih pravic opozarja, da po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov to nadomestilo pripada invalidom ne glede na to ali se šolajo ali ne. Če ste v preteklosti iz strani centra za socialno delo prejeli tako pojasnilo tudi vi, in se trenutno še vedno šolate, svetujemo, da na pristojen center za socialno delo ponovno podate vlogo za pridobitev pravice do nadomestila. Za več informacij se obrnite na center za socialno delo v vaši občini ali na strokovno službo našega društva 01/47 20 500.