Cepljenje distrofikov: odgovor prof. dr. Alojza Ihana

Cepljenje distrofikov: odgovor prof. dr. Alojza Ihana

Glede cepljenja proti Covid-19 smo prejeli odgovor prof. dr. Alojza Ihana, predstojnika Katedre za mikrobiologijo in imunologijo pri Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, v katerem je zapisal, da je cepljenje proti covid-19 zelo priporočljivo tudi za osebe z mišičnimi in živčno mišičnimi obolenji, saj se s tem izogne bolezni covid-19, ki ima lahko zelo hud potek. Poudaril je, da se naj osebe z mišičnimi in živčno mišičnimi obolenji zaradi morebitnih pridruženih zdravstvenih težav v zvezi s cepljenjem posvetujejo z osebnim zdravnikom. Dodal je še, da bodo našo pobudo za uvrstitev oseb z mišičnimi in živčno mišičnimi obolenj na prednostno listo za cepljenje proti covidu-19 obravnavali tudi na Posvetovalni skupini za cepljenje, na kateri bodo v bližnji prihodnosti opredelili tudi skupine, ki jih je potrebno posebej obravnavati glede cepljenja.