Srečanje Odbora za ALS

Srečanje Odbora za ALS

Paliativna oskrba je aktivna obravnava človeka s kronično napredujočo boleznijo, ne glede na njegovo starost ali druge lastnosti. Pomemben del paliativne oskrbe je tudi podpora družini in svojcem obolelega ter oskrba ob koncu življenja. Paliativna oskrba se izvaja na vseh nivojih zdravstvenega sistema, primer take obravnave je Skupina za ALS na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo UKC Ljubljana. O paliativni oskrbi vemo premalo, saj jo še vedno enačimo zgolj z oskrbo umirajočega.

Da storimo korak k osveščanju o pomenu paliativne oskrbe in opolnomočenju posameznika, smo v okviru rednega mesečnega srečanja Odbora za ALS pripravili predavanje z naslovom

ALS S PODPORO PALIATIVNE OSKRBE »PALIATIVNA OSKRBA. MOJA OSKRBA. MOJA PRAVICA.«,

in v goste povabili mag. Stanislavo Ristić Kovačič, univ. dipl. soc. delavko, koordinatorico Tima za ALS. Predavanje bo potekalo v petek 19. novembra 2021 ob 16. uri preko zoom aplikacije.

Prosimo vas, da svojo udeležbo sporočite na e-naslov andreja.sustar@drustvo-distrofikov.si. Po prijavi vam bomo na vaš e-naslov poslali povezavo do srečanja.

Veselimo se srečanja in vas lepo pozdravljamo.