Slovenski prevod EDF priročnika »VAŠE PRAVICE V EU«

Slovenski prevod EDF priročnika »VAŠE PRAVICE V EU«

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije obvešča, da so ob 3. decembru, mednarodnem dnevu invalidov, objavili slovenski prevod priročnika Evropskega invalidskega foruma (EDF) Vaše pravice v EU.

Priročnik je praktični zemljevid inštitucij Evropske unije, zgodovinski pregled delovanja evropskega invalidskega gibanja z vsemi ključnimi dogodki ter dokumenti in z uporabnimi napotki, kako uresničevati svoje pravice državljana EU z invalidnostmi.

Dostopen je na spletni strani NSIOS.