Projekt “Družbena vključenost invalidov”

Projekt “Družbena vključenost invalidov”

Invalidi predstavljajo 15 % svetovnega prebivalstva. Poleg sistemskih rešitev lahko vsak izmed nas prispeva k njihovih družbeni vključenosti. Majhni koraki lahko privedejo do velikih sprememb. Zato si tukaj pomemben TI – pomagaj ustvarjati svet, kjer se invalidi počutijo dobrodošle in vključene.

V sklopu projekta o družbeni vključenosti invalidov, ki ga izvajajo na Fakulteti za varnostne vede, in v katerem so sodelovali invalidi iz različnih invalidskih organizacij (kot udeleženci intervjujev), so izdelali ozaveščevalni video (povezava na video: https://youtu.be/CJsS0IrVIyQ ). Vsebina videa izhaja iz težav, ki so jih v intervjujih opisovali invalidi. Celotno raziskovalno poročilo je dostopno na https://parkiraj-izgovore.si/raziskava-2021-porocilo