Srečanje Odbora za ALS

Srečanje Odbora za ALS

V okviru rednega mesečnega srečanja Odbora za ALS vas v petek, 18. marca 2022, ob 16. uri, preko zoom aplikacije, vabimo na strokovno predavanje

NADOMESTNA IN DOPOLNILNA KOMUNIKACIJA PRI OBOLELIH Z ALS,

Špele Pirc, mag. prof. logopedije in surdopedagogike, specializantke klinične logopedije, iz Oddelka za rehabilitacijo oseb po poškodbi glave, z MS in drugimi ŽMO, URI – Soča.

V sklopu bolezni motoričnega nevrona pogosto pride tudi do motenj govornega sporočanja. Govor postane počasnejši, bolj zabrisan in posledično težje razumljiv. Omejena možnost komunikacije z okolico pa močno vpliva na samo kvaliteto življenja. Tekom predavanja bomo zato predstavili možnosti in prilagoditve komunikacije za obolele v različnih stadijih bolezni. Nekoliko podrobneje si bomo pogledali sisteme dopolnilne in nadomestne komunikacije, od enostavnih grafični do bolj zahtevnih računalniških pripomočkov ter sam postopek ocene in pridobitve.

*     *     *     *     *

Prosimo vas, da svojo udeležbo sporočite na e-naslov andreja.sustar@drustvo-distrofikov.si. Po prijavi vam bomo na vaš e-naslov poslali povezavo do srečanja in navodila za sodelovanje. Za dodatne informacije smo vam na razpolago vsak delovni dan med 9. in 12. uro na telefonski številki 01/47 20 513 ali po e-pošti.

Veselimo se srečanja in vas lepo pozdravljamo.