Srečanje Odbora za ALS

Srečanje Odbora za ALS

V okviru rednega mesečnega srečanja Odbora za ALS vas v petek, 15. aprila 2022, ob 16. uri, preko zoom aplikacije, vabimo na strokovno predavanje

OBRAZI MOTENJ POŽIRANJA PRI ALS OBOLENJU

Marjete Trček Kavčič, mag. prof. logopedije in surdopedagogike, zaposlene na URI Soča.

Obroki, druženje in uživanje ob hrani je pomemben del naše kulture. Med potekom ALS obolenja se kar do 86% oseb z ALS srečuje z motnjami požiranja, ki lahko vplivajo na prehranjenost, druženje in kakovost življenja. Kako težave s požiranjem prepoznati? Kdaj in kje poiskati pomoč? Kaj lahko naredimo sami? Zakaj se nekatere osebe z ALS hranijo preko cevke (gastrostome)? Kakšne so izkušnje oseb z ALS, ki so uporabniki gastrostome?

Skozi predavanje bodo naslovljene različne stopnje težav in možnosti multidisciplinarne obravnave motenj požiranja pri ALS obolenju. Da se predavateljica vsebinsko čim bolj približa vašim potrebam, vas vabimo, da ji svoja morebitna vprašanja o obravnavani temi pred predavanjem pošljete na e-naslov Marjeta.Trcek@ir-rs.si .

 *     *     *     *     *

Prosimo vas, da svojo udeležbo sporočite na e-naslov andreja.sustar@drustvo-distrofikov.si. Po prijavi vam bomo na vaš e-naslov poslali povezavo do srečanja in navodila za sodelovanje. Za dodatne informacije smo vam na razpolago vsak delovni dan med 9. in 12. uro na telefonski številki 01/47 20 513 ali po e-pošti.

Veselimo se srečanja in vas lepo pozdravljamo.