EU kartica ugodnosti za invalide

EU kartica ugodnosti za invalide

Evropska kartica ugodnosti za invalide omogoča imetnikom finančne ugodnosti v vseh državah Evropske unije in s tem večjo dostopnost do storitev in blaga. Invalidi lahko tako pri ponudnikih, ki sodelujejo v projektu, uveljavljajo številne in raznovrstne ugodnosti, predvsem na področju prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa. Kartica je namenjena vsem skupinam invalidov, slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, gluhoslepim, gibalno oviranim osebam, osebam z motnjami v duševnem razvoju ter dolgotrajno bolnim osebam.

Pri nas je trenutno imetnikov Evropske kartice ugodnosti za invalide več kot 15 tisoč, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), ki je skrbnik projekta, pa si prizadeva, da bi v tem letu število imetnikov in ponudnikov še povečal. V ta namen se je povezal z Urbanističnim inštitutom Slovenije, Beletrino in Kreativno bazo, s katerimi si bodo skupaj prizadevali za še večjo dostopnost do storitev in dobrin za invalide.

Katere ugodnosti kartica prinaša?

S kartico lahko invalidi denimo brezplačno ali s popustom pri nakupu vstopnice obiščejo številne muzeje, gledališča in druge kulturne ustanove, po ugodnih cenah nakupujejo v knjigarnah, uveljavijo popust za prenočišča v hotelih, pri športnih aktivnostih in podobno, med drugim pa so do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu upravičeni otroci s posebnimi potrebami ter dijaki, študenti, upokojenci in brezposelni s statusom invalida.

Kje lahko upravičenci kartico pridobijo?

Upravičeni imetniki lahko kartico brezplačno pridobijo na katerikoli upravni enoti v Sloveniji.

In kje lahko imetniki kartice ugodnosti uveljavljajo?

Imetniki Evropske kartice ugodnosti za invalide lahko ugodnosti uveljavljajo pri več kot 240 domačih ponudnikih, kolikor jih je doslej pristopilo k projektu. Med njimi so številne pomembne ustanove , kot so muzeji, knjižnice, knjigarne, gledališča, vadbeni centri , termalna zdravilišča in drugi.

Na NSIOS-u želijo, da bi prisluhnili predvsem mnenju uporabnika, zato so za namen pripravili anketo s tremi kratkimi vprašanji:

  1. Na katerih področjih največkrat uporabljate EU kartico ugodnosti za invalide?
  2. Kaj pričakujete od kartice, sedaj ko je ponovno zaživela?
  3. Ali bi si morda želeli koga od ponudnikov izpostaviti, s katerim ponudnikom ali na katerem področju imate dobre izkušnje?

Do ankete dostopate: https://www.1ka.si/a/2c452b54 do konca meseca aprila 2022.

*   *   *   *   *   *

Vabimo vas, da izpolnite anketo, saj je mnenje uporabnikov pomembno  in hkrati v pomoč pri izvajanju nadaljnjih aktivnosti.