Srečanje Odbora za ALS

Srečanje Odbora za ALS

V okviru rednega mesečnega srečanja Odbora za ALS vas v

petek, 20. januarja 2023, ob 16. uri, preko zoom aplikacije,

vabimo na predavanje

 OSEBNA ASISTENCA

 S 1.1.2019 je bila uzakonjena pravica do osebne asistence, za katero so se slovenski invalidi borili vrsto  let. S tem so bile invalidom dane enake možnosti za neodvisno, aktivno in  enakopravno vključevanje v družbo. Osebna asistenca pomeni pomoč pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih invalid ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma.

Društvo distrofikov Slovenije je izvajalec osebne asistence od začetka uveljavitve Zakona o osebni asistenci in v tem času smo pridobili mnogo izkušenj.  Usklajevalka osebne asistence Sabina Zajec, mag. soc. dela, bo predstavila pravico do osebne asistence, kdo so upravičenci do osebne asistence, kaj zajemajo storitve osebne asistence, postopke pridobitve osebne asistence in način izvajanja storitev osebne asistence. Na razpolago bo na vaša vprašanja, ki jih lahko posredujete tudi v naprej na naslov andreja.sustar@drustvo-distrofikov.si.

*     *     *     *     *

Prosimo vas, da svojo udeležbo sporočite na e-naslov andreja.sustar@drustvo-distrofikov.si .Po prijavi vam bomo na vaš e-naslov poslali povezavo do srečanja in navodila za sodelovanje. Za dodatne informacije smo vam na razpolago vsak delovni dan med 9. in 12. uro na telefonski številki 01/47 20 513 ali po e-pošti.

Veselimo se srečanja in vas lepo pozdravljamo.