Popravek članka o zdravljenju z zdravilom nusinersen (Spinraza).

Popravek članka o zdravljenju z zdravilom nusinersen (Spinraza).

V zvezi s člankom Pet let zdravljenja otrok s spinalno mišično atrofijo z zdravilom nusinersen (Spinraza®), objavljenim v 40. št. Maža, str. 23, pojasnjujemo, da je članek nastal na pobudo uredniškega odbora in je v skladu z usmeritvijo revije, da seznanja člane z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z novicami s področja zdravljenja živčno mišičnih obolenj.

O postavitvi člankov in oglasov v reviji odloča glavna urednica. Postavitev omenjenega članka skupaj z oglasom je premalo premišljena in daje bralcu vtis, da je naročnik članka družba Biogen Pharma d.o.o., kar ne drži. Poudarjamo, da družba Biogen Pharma d.o.o. ni podala pobude za pripravo članka in ni vplivala na vsebino članka.

Opravičujemo se družbi Biogen Pharma d.o.o. za krnjenje ugleda in bralcem revije za napačno sporočilnost.

Glavna urednica

Andreja Šuštar