Zaključili Erasmu+ projekt

Zaključili Erasmu+ projekt

Sodelujoči v projektu Erasmus+ so poslali močna sporočila za prihodnost pri delu z mladimi

“Če hočeš iti hitro, pojdi sam. Če hočeš priti daleč, pojdimo skupaj.”

Ponosni in zadovoljni sporočamo, da smo partnerji v projektu Erasmus+ Savez društava distrofičara Hrvatske (SDDH) in Društvo distrofikov Slovenije (DDS) dosegli zastavljeni cilj. Projekt Erasmus+ »Digital Window to the World of MD« je bil uspešno izveden in zaključen s konferenco za javnost in medije 25. aprila 2023 v Zagrebu. Predstavljeni so bili rezultati in učinki projekta, doseženo partnersko sodelovanje ter izkušnje mladih z mišično distrofijo (MD) in strokovnih delavcev obeh organizacij, ki delajo z mladimi.

Strokovni delavci SDDH in DDS so predstavili načine pridobivanja znanj in veščin za odkrivanje in predstavitev talentov in potencialov mladih z MD, za uporabo digitalnih orodij in za ustvarjanje inovativnih metod dela z mladimi z MD z namenom ustvarjanja afirmativnega okolja za njihovo vključevanje v skupnost. Projekt je omogočil tudi  izmenjavo dragocenih izkušnj in primerov dobrih praks obeh organizacij, ki so zbrane v »Priročniku za delo z mladimi z mišično distrofijo« in je na voljo vsem, ki delajo z mladimi, predvsem pa organizacijam, katerih ciljna populacija so mladi z MD.

Na zaključni konferenci so rezultate projekta najprej predstavili strokovni delavci obeh organizacij, predstavljene so bile osebne zgodbe mladih z MD iz Hrvaške in Slovenije, na koncu pa je potekala še okrogla miza z naslovom » Poti za prihodnost«. Sodelujoči na okrogli mizi so opolnomočeni in opogumljeni z novimi znanji in veščinami prisotnim sporočili, da so se z vstopom v »Digitalno okno v svet MD« odprli novi svetovi na področju sodelovanja in dela z mladimi z MD, pridobljena znanja in veščine pa se bodo nadgrajevala z naslednjimi novimi skupnimi projekti in morebitnimi novimi Erasmus+ zgodbami.

Projektne aktivnosti so vključevale transnacionalna srečanja v Zagrebu in Ljubljani, različna izobraževanja, usposabljanja in delavnice za strokovne  delavce in mlade z MD, študijsko potovanje v Ljubljano in Izolo, okrogle mize o primerih dobrih praks in izkušenj pri delu z mladimi z MD, spletne kampanje o pomenu uporabe podpornih tehnologij in digitalnih orodij, organizacijo dogodkov z namenom promocije talentov mladih z MD ter obveščanje javnosti preko javnih medijev in družabnih omrežij.

Rezultati projekta :

 1. podpisana in uspešno implementirana pogodba o partnerstvu SDDH in DDS pri izvajanju Erasmus+ projekta »Digitalno okno v svet MD«;
 2. na začetku, med in ob koncu projekta so potekala tri dvodnevna transnacionalna srečanja v Zagrebu in Ljubljani;
 3. izveden je bil program razvoja talentov Edukator ID – izkaznica potenciala v obliki usposabljanja strokovnih delavcev SDDH in DDS o zavedanju potencialov in sposobnosti v petih modulih;
 4. izvedeno je bilo usposabljanje strokovnih delavec o uporabi digitalnih orodij za promocijo sposobnosti mladih z MD ter o organizaciji in izvedbi spletne kampanje;
 5. predstavljeni so bili primeri dobrih praks in izkušnje partnerskih organizacij pri delu z mladimi z MD na študijski poti v Ljubljani in Izoli;
 6. narejen je bil kratek video o študijski poti v Ljubljano in Izolo o vtisih udeležencev študijske poti;
 7. v okviru nacionalne kampanje “Hrvaška volontira – Moč prostovoljstva za odpornost in trajnostno prihodnost” je bila izvedena prostovoljska akcija “Dobro je, da ste tukaj, hvala, da ste tukaj – v Jelkovcu”.;
 8. v okviru izobraževalno – rehabilitacijskega kampa SDDH Youth Forum v Rovinju so bili organizirani pogovori strokovnih delavcev SDDH in mladih z MD z zdravnikom o dosežkih in ciljih za prihodnost ter interaktivna delavnica »Samopodoba in samopredstavitev«;
 9. izvedena je bila online okrogla miza “Uporaba podporne tehnologije (PT) pri mladih z MD”
 10. obeležili so se Erasmus dnevi 2022;
 11. izvedena sta bila nacionalna dogodka z namenom ozaveščanja in promocije potencialov in talentov mladih z MD – Talent show SDDH in Šov talentov DDS;
 12. izvedena je bila spletna kampanja »Uporaba podpornih tehnologij – izkoristi njen potencial« o pomenu podporne tehnologije za komunikacijo in vključevanje mladih z MD v skupnost ter o pomenu digitalnih orodij pri spodbujanju potenciala in talentov mladih z MD;
 13. mladi z MD so sodelovali v raziskavi “Podporna tehnologija in kvaliteta življenja mladih z mišično distrofijo” v sodelovanju z Edukacijsko – rehabilitacijsko fakulteto Univerze v Zagrebu;
 14. strokovni delavci SDDH so se udeležili usposabljanja o podporni tehnologiji v okviru SOIH – Virtual Learning Forum “Dare to find out”;
 15. strokovni delavec SDDH je sodeloval pri promociji knjige Melise Osmanović Tla pod nogami; knjigo je tudi uredil in zanjo napisal predgovor;
 16. izdelana je bila digitalna zloženka »Uporabite podporno tehnologijo – izkoristite njen potencial« s primeri dobre prakse in zaključki v zvezi z uporabo podporne tehnologije;
 17. mladi z MD so z digitalnimi orodji izražali svoje:
 • poglede in mnenja,
 • promovirali lastne potenciale in talente o svojih hobijih,
 • oblikovali promocijska gradiva za dogodka »Talent show SDDH« in »Šov talentov DDS«
 • posneli podcast na temo mladih, njihovi vključenosti v družbo in priložnostih;
 1. redno smo objavljali zgodbe strokovnih delavcev SDDH in DDS o vtisih o projektu;
 2. izdali Priročnik za delo z mladimi z mišično distrofijo;
 3. organizirali zaključno konferenc namenjeno javnosti in medijem.

Rezultati in gradiva, ki so nastala v okviru Erasmus+ projekta ” Digitalno okno v svet MD ” so na voljo  na: http://www.drustvo-distrofikov.si/?page_id=19990 in    https://erasmus.sddh.hr/

O Zvezi društev distrofikov Hrvaške – SDDH

Zvezo društev distrofikov Hrvaške – SDDH sestavlja 28 društev, ki delujejo v Republiki Hrvaški in združujejo ljudi z mišično distrofijo – napredujočo, genetsko pogojeno boleznijo, katere glavna značilnost je oslabelost in nenehno napredujoče propadanje mišičnega tkiva, ki vodi do zmanjšanja funkcionalnih sposobnosti, nezmožnosti samostojnega gibanja in vsakodnevnih aktivnosti ter potrebe po uporabi invalidskih vozičkov in drugih pripomočkov.

Več informacij najdete tukaj.

O projektu Erasmus+ “Digital window to the world of MD”

Projekt je bil sklenjen v okviru Razpisa Agencije za mobilnost in programe Evropske unije za oddajo predlogov za leto 2021 za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 2 :

Organizacija in institucija sodelovanja: Partnerstva za sodelovanje – Mala partnerstva .

Ciljna skupina projekta so bili strokovni delavci, ki delajo z mladimi z MD, zaposleni v SDDH in partnerski organizaciji DDS. Strokovni delavci pri svojem vsakdanjem delu komunicirajo z mladimi in so z njimi v neposrednem stiku, organizirajo aktivnosti, jih spodbujajo k sodelovanju v skupnosti in zagovarjajo njihove pravice. V projekt je bilo vključenih devet strokovnih delavcev iz obeh organizacij, skupaj pa je v projektnih aktivnostih sodelovalo 30 mladih z MD .

Cilji projekta so bili zgraditi kapacitete organizacij, vključenih v projekt, preko izboljšanja znanja in veščin strokovnih delavcev SDDH in DDS za delo z mladimi z MD, opolnomočiti strokovne delavce in izboljšati njihovo znanje in veščine za odkrivanje in predstavitev potencialov mladih z MD z namenom ustvarjanja afirmativnega okolja za njihovo vključevanje v skupnost, razvijanje inovativnih metod dela z mladimi z MD ter omogočiti vsem organizacijam, ki delajo z mladih in katerih ciljna populacija so mladi z MD, dostop do metod dela in orodij ustvarjenih v  projektu.

Skupna vrednost projekta je bila 60.000,00 EUR, ki ga podeljuje Nacionalna agencija za mobilnost in programe Evropske unije po principu enkratnega financiranja (Lumpsum), sofinancira pa ga Evropska unija.

Partner projekta je bilo Društvo distrofikov Slovenije (DDS) – nacionalna, reprezentativna invalidska organizacija iz Slovenije,  ki združuje posameznike z različnimi oblikami mišičnih in živčno-mišičnih obolenj. S svojim delovanjem in izvajanjem posebnih socialnih programov obolelim zagotavljajo podporo pri samostojnem in neodvisnem življenju.

Projekt traja 18 mesecev, od 1. novembra 2021 do 30. aprila 2023.