Živeti z DMD

Živeti z DMD

Živeti z DMD

Svetovna organizacija za obolele z Duchennovo mišično distrofijo (v nadaljevanju DMD) je leta 2021 ob svetovnem dnevu ozaveščanja o
Duchennovi in Beckerjevi mišični distrofiji v ospredje postavila mlade odrasle ter jih nagovorila, da naj živijo svoje življenje v največji možni meri. V zadnjih desetletjih se je namreč pričakovana življenjska doba obolelih z DMD znatno podaljšala in odrasli z DMD niso več izjema. Odraslo življenje z DMD tako prinaša nove izzive in priložnosti ter nove zdravstvene težave.

Pobudi svetovne organizacije smo se pridružili tudi pri Društvu distrofikov Slovenije in k sodelovanju povabili mlade z DMD. Nastal je film, v katerem Jure, Klemen, Nejc in Oliver delijo svojo zgodbo in izkušnje.

Film si lahko ogledate na https://www.youtube.com/watch?v=xjCu9dGWRj4