20. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

20. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana razpisuje dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj, ki bodo predvidoma vseljiva leta 2024, predvsem pa v letih 2025 in 2026.

Predmet razpisa je približno 200 neprofitnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika.

Sprejem vlog je od 22.9.2023 do vključno 23.10.2023.

Razpisna dokumentacija in več informacij je na voljo na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada MOL.