Vključitev v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo

Vključitev v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo

V teh dneh smo prejeli odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) o vključitvi v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo.

Odločbo smo prejeli na podlagi novega Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23), ki je začel veljati 3. 8. 2023.

ZZZS je odločbo poslal po uradni dolžnosti vsem osebam, ki so bile vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje na dan 3.8.2023 in so izpolnjevale pogoje za vključitev v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo

Z odločbo nam je bila priznana lastnost zavarovane osebe v obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki je eden izmed pogojev za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe.

Na podlagi odločbe lahko posameznik uveljavlja pravice do dolgotrajne oskrbe, če je zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti, dlje časa ali trajno odvisen od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

 

Časovnica uveljavljanja pravic iz Zakona o dolgotrajni oskrbi:

1. januar 2024 – v veljavo stopi pravica do oskrbovalca družinskega člana

1. julij 2025 – v veljavo stopi pravica do dolgotrajne oskrbe na domu in e-oskrba

1. december 2025 – v veljavo stopi pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji in denarnega prejemka (ter možnost nadomestne oskrbe v okviru pravice do oskrbovalca družinskega člana)

Vloge za uveljavljanje pravic do oskrbovalca družinskega člana se bodo začele sprejemati en mesec pred začetkom izvajanja pravice, kar pomeni, da se vloga za oskrbovalca družinskega člana lahko pri pristojnem centru za socialno delo odda od 1. decembra 2023 naprej.

Več informacij je na voljo na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, do vzpostavitve vstopnih točk na centrih za socialno delo pa se lahko obrnete tudi na Ministrstvo za solidarno prihodnost oziroma spremljate njihova obvestila na spletni strani www.gov.si/dolgotrajnaoskrba  ali pokličete na posebno telefonsko številko 080 9810 (Kontaktni center za dolgotrajno oskrbo na Ministrstvu za solidarno prihodnost) ob ponedeljkih med 9h-12h ter v torkih, četrtkih in petkih med 9-12h ter 14-17h.