Kmalu prva terapija za zdravljenje Friedreichove ataksije

Kmalu prva terapija za zdravljenje Friedreichove ataksije

14.12.2023 je Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (Committee for Medicinal Products for Human Use – CHMP) Evropske agencije za zdravila (EMA) priporočil dovoljenje za promet z zdravilom SKYCLARYS ® (omaveloksolon) za zdravljenje Friedreichove ataksije pri ljudeh, starih 16 let in več. Če bo Evropska komisija zdravilo odobrila, bo SKYCLARYS prvo odobreno zdravilo v Evropski uniji namenjeno zdravljenju Friedreichove ataksije.

Priporočilo CHMP za SKYCLARYS bo zdaj pregledala Evropska komisija za pridobitev dovoljenja za promet v Evropski uniji, končna odločitev se pričakuje v prvem četrtletju leta 2024.

Evropska komisija je omaveloksolonu za zdravljenje Friedreichove ataksije odobrila oznako zdravila sirote v Evropi.

 

Povzeto po:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/skyclarys

https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/chmp-issues-positive-opinion-biogens-skyclarysr-omaveloxolone