Prof. dr. Anton Zupan

1954 – 2024

 

Popolnoma nepričakovano nas je doletela vest, da nas je zapustil prof. dr. Anton Zupan, dr. med., naš zdravnik Tone, kot smo ga poznali sodelavci društva in mnogi naši člani.

Življenje in strokovno delo prof. Zupana je bilo prepleteno in povezano z delovanjem društva in z življenji številnih članov. Kot zdravnik specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine ter pediatrije je bil zaposlen na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS Soča, kjer je bil vodja Službe za rehabilitacijo bolnikov z mišičnimi in živčno mišičnimi boleznimi in vodja Rehabilitacijskega inženiringa. Kot strokovnjak in kot človek je znal obolelim prisluhniti, svetovati in vliti upanje, da situacija le ni tako ne izhodna ter glede obravnave distrofikov pustil neizbrisljiv pečat.

Na društvo ga je pot zanesla že v sedemdesetih letih, ko je zaradi svojega obolenja iskal informacije in spoznal Borisa Šuštaršiča. Njuno znanstvo je s časoma preraslo v plodovito sodelovanje in prijateljstvo. Prof. Zupan je bil vrsto let predsednik Strokovnega sveta Društva distrofikov Slovenije, član Upravnega odbora Društva distrofikov Slovenije, član Nadzornega odbora Doma dva topola, strokovni vodja programa obmorske skupinske obnovitvene rehabilitacije za mišične in živčno mišično obolele v Izoli. Organiziral in izvedel je številna poljudna predavanja in seminarje za distrofike in njihove starše ter opravil številne raziskovalne projekte, kot npr. Študija vpliva koencima Q10 pri distrofikih. V okviru društvenega strokovnega sveta je bil na njegovo pobudo ustanovljen Strokovni tim za asistirano ventilacijo, velike napore je vlagal tudi v vzpostavitev programa za sistematično spremljanje srčnih funkcij pri distrofikih. Leta 2002 je sodeloval pri ustanovitvi Odbora za ALS in na prvem Posvetu o zdravstveni obravnavi oseb z mišičnimi in živčno mišičnimi obolenji in o konceptu bodoče zdravstvene obravnave distrofikov v Sloveniji, ki je potekal v jeseni 2021 leta v Domu dva topola v Izoli, podal pobudo za ustanovitev Akademije za celostno obravnavo oseb z mišičnimi in živčno mišičnimi obolenji ter bil imenovan za njenega predsednika.

Zaradi lastne izkušnje se je zelo zgodaj zavedal, da za distrofika kvalitetnega življenja brez pomoči sodobnih tehničnih pripomočkov in rehabilitacijskih tehnologij ni. Večino svoje profesionalne kariere si je zato prizadeval za pravice za pridobitev ustreznih tehničnih pripomočkov, za ustrezne standarde za električne invalidske vozičke, določene komunikacijske pripomočke, pripomočke za vožnjo avtomobila in nekatere terapevtske pripomočke ter poskušal doseči boljše pogoje za pridobitev električnih negovalnih postelj in stropnega dvigala.

V veliko veselje mu je bilo raziskovalno delo in delo s študenti. Bil je mentor številnim diplomantom in doktorandom in jih navduševal tudi za delo na področju rehabilitacije distrofikov. Bil je avtor priročnikov Kako nudimo fizično pomoč mišično obolelim in Pripomočki in načini pomoči za mišično obolele – distrofike. Skupaj z Matejem Plevnikom sta izdala priročnika Tudi jaz sem sposoben plavati in Plavanje in druge oblike gibanja distrofikov.

Prof. Zupan je bil preprost človek, občutljiv na stisko sočloveka. Rad je potoval in vozil kombi, rad je spremljal šport, rad je zahajal v Izolo, v naš Dom dva topola in se družil s soobolelimi. V intervjuju v drugi številki Maža je rekel: »Nesporno imeti distrofijo pogojuje stil življenja, vendar to ne more biti opravičilo za pasiven odnos do sebe in življenja. Pozornost mora seveda biti usmerjena na vzdrževanje optimalne psihofizične kondicije, ki že sama po sebi zagotavlja višjo kvaliteto življenja. Poudarjam, da je lahko tudi življenje distrofika lepo, srečno in uspešno, » in nadaljeval: »Potrebno je, da si se pripravljen in se znaš boriti, da si vztrajen (tudi trmast), pogumen, ambiciozen, da se ne ustrašiš težav in iščeš nove rešitve.« Tak je bil prof. Zupan in za njegov prispevek za boljše življenje slovenskih distrofikov se mu zahvaljujemo.

Svojcem in prijateljem izrekamo iskreno sožalje.

Sodelavci Društva distrofikov Slovenije