Projekt E-oskrba na daljavo

Projekt E-oskrba na daljavo

E-oskrba za bolj varno in samostojno bivanje na svojem domu

E-oskrba je storitev, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše, bolj varno in neodvisno bivanje v domačem okolju. Uporabnikom v primeru poškodbe ali bolezni omogoča enostavno 24-urno povezavo z asistenčnim centrom in organizacijo pomoči, če jo potrebujejo.

V okviru projekta »E-oskrba na daljavo« Ministrstvo za solidarno prihodnost financira uporabo storitve. Uporaba E-oskrbe je tako za vse, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, v celoti brezplačna do 30. junija 2025, ko začne veljati pravica do e-oskrbe iz Zakona o dolgotrajni oskrbi. Projekt izvajata Telekom Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije. Razpoložljive kvote so omejene, interes pa je velik.

Če želite E-oskrbo v okviru projekta uporabljati brezplačno, čimprej izpolnite obrazec Izjava, ki je na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije. Izjavo vam lahko v Telekomovih centrih tudi natisnejo, prav tako so Izjave na voljo na lokalnem društvu upokojencev.

 Kako do brezplačne uporabe E-oskrbe?

Potrebno je:

  • podpisano Izjavo pošljite po pošti na naslov: Telekom Slovenije (za E-oskrbo), Cigaletova 15, 1000 Ljubljana ali prek e-pošte na eoskrba@telekom.si ali ga oddajte na lokalnem društvu upokojencev.

Pred pošiljanjem preverite, da je Izjava v celoti izpolnjena in podpisana. Prejete Izjave se evidentirajo po vrstnem redu prejema, izvajalci vas bodo kontaktirali, ko vas bodo lahko vključili v projekt.

 

Kdo je upravičen do brezplačne E-oskrbe v okviru projekta »E-oskrba na daljavo«?

Do brezplačne E-oskrbe so upravičeni polnoletni posamezniki, ki živijo doma in niso vključeni v celodnevne oblike institucionalnega varstva, ter izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih pogojev:

  • jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost ali
  • v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo ali
  • so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljene različnim neželenim dogodkom v okolju ali
  • imajo zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti omejeno sposobnost samooskrbe in bivajo pretežni del dneva sami ali
  • so stari 65 let ali več in živijo pretežni del dneva sami.

 

Dodatne informacije o E-oskrbi in dostop do Izjav

Več informacij in vsi obrazci so na voljo na spletnih straneh www.telekom.si/e-oskrba, s klicem na brezplačno številko 080 12 13 (vsak delovnik med 8. in 16. uro), pisno po e-pošti eoskrba@telekom.si ali na vseh prodajnih mestih Telekoma Slovenije.